Nieuws

Complexbezoek Jacob Canisstraat

N.a.v. de genomen maatregelen door SSH& was het tijd om de input op te halen bij de huurders van de Jacob Canisstraat. Hieronder de opgehaalde input:

Gebrekkige voorzieningen

- Huurders geven aan dat zij niet naar de stad kunnen om uit te gaan en daarom feestjes hielden in de keuken. Aangezien de buurt teveel last heeft van het geluid vanuit de keuken, worden de feestjes verplaatst naar de hal. Als de feestjes hier plaatsvinden hoort de buurt er amper iets van. Echter mag dit niet i.v.m. de brandveiligheid.

- SPH heeft rondgekeken in de gangen van de Jacob Canisstraat en benadrukt dat de algemene woonruimte voor de bewoners van een gang erg klein is. Er kan niet eens met de hele gang in de keuken worden gegeten. 

Prestatieafspraken ondertekend met Arnhem en Nijmegen

Vorige week heeft Sander, onze voorzitter, de prestatieafspraken van 2021 met de gemeente Nijmegen en met de gemeente Arnhem getekend. In deze afspraken hebben SPH, SSH& en de gemeente uiteen gezet wat er komend jaar voor prestaties van de SSH& verwacht worden. In de laatste afspraken is opnieuw opgenomen dat huurstijging inflatievolgend is en het SSH&-bezit in 2045 energieneutraal is. Door de toenemende aantallen studenten ligt er voor SSH& de komende acht jaar een bouwopgave van 900 nieuwe eenheden in Nijmegen en 200 eenheden in Arnhem, SSH& en gemeenten Nijmegen en Arnhem gaan zich samen inspannen om deze te realiseren. 

 

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is van start gegaan!

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is van start gegaan, lees hierover ook het NOS artikel Geen wachtlijst meer, maar loten voor een studentenkamer! Voortaan worden kamers en woningen van SSH& toegewezen via een loting. Je kunt elke week één lot inzetten. Voor de studenten met veel wachttijd is er een overgangsregeling, de studenten die hieronder vallen zijn per mail door de SSH& hiervan op de hoogte gesteld. 

Overleg met de directie van SSH&

In voorbereiding op het overleg met de directie van SSH&, bespreekt SPH op 21 september de agenda met al haar leden. De volgende punten staan op de agenda:

  • De jaarbegroting en jaarpan 2022 & Meerjarenraming 2022-2036.
  • Strategisch Vastgoed beleid 2022 t/m 2026
  • Huurbeleid 2022
  • Afrekening servicekosten 2020
  • De eerste resultaten van het nieuwe digitale klantenpanel
  • Beleid leefbaarheid en woonoverlast

Heb jij input over deze punten? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Loopt jouw campuscontract dit jaar af?

Kijk dan eens op www.startenopdewoningmarkt.nl. Hier vind je heel overzichtelijk meer informatie voor starters over de keuzes die komen kijken bij huren en kopen.

SSH& wil meer aandacht besteden aan het startersvraagstuk, dit is opgenomen in het nieuwe ondernemingsplan. Als SPH zijn wij hier blij mee. Al een tijd signaleren wij problemen bij studenten die een woning proberen te vinden na hun studententijd. De eerste stap is meer aandacht vragen bij andere woningcorporaties voor dit vraagstuk! Wordt vervolgd!

Corona: Ben jij bang je huur niet meer te kunnen betalen?

Als huurdersbelangenvereniging hebben wij aan SSH& gevraagd wat zij kunnen betekenen voor huurders die in de problemen komen met hun huur door corona. SSH& biedt huurders met financiële problemen op individueel niveau mogelijkheden om een betalingsregeling af te spreken of tijdelijk minder huur te betalen. SSH& verleend maatwerk, waarbij ze kijken naar je persoonlijke omstandigheden. SSH& beloofd zich sociaal op te stellen en vooral in deze tijd zijn zij bereid zich ruimhartig op te stellen. SSH& wilt huisuitzettingen voorkomen, waarbij ze aangeven dat ze de afgelopen jaren al bijna geen huisuitzettingen hebben gehad. Het beleid van SSH& is het voorkomen van huisuitzettingen met het aanbieden van sociale terugbetalingsregelingen en afspraken op maat. Wees niet bang en neem op tijd contact op met SSH& zodat zij kunnen kijken wat ze voor jou kunnen betekenen.

Voorstel tot oprichten Topsporthuis

SSH& wilt graag op Boekstaetehof een Topsporthuis te realiseren en wij horen graag jullie mening voor wij advies uitbrengen aan SSH&.

Op Boekstaetehof doet zich de kans voor om dit Topsporthuis te realiseren aangezien SSH& daar appartementen aan het omzetten is naar kamers met gedeelde voorzieningen. Hierdoor komt een gehele groepswoning in één keer beschikbaar, wat SSH& essentieel vindt omdat ze juist in één eenheid topsporters bij elkaar willen laten samenwonen om zo bij te kunnen dragen aan het creëren van een topsportklimaat.

Als SPH staan wij positief tegenover een dergelijk initiatief, maar we horen graag hoe jullie, de huurders van SSH&, hierover denken! Reageer dus vooral op Facebook of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

SPH stelt vragen

Tijdens de zomerperiode heeft SPH enkele punten bij SSH& aan de orde gesteld. Hieronder de reactie van SSH&:

Duurzaamheid

Kan SSH& radiatorfolie overal achter verwarmingen plaatsen om energie te besparen? Of dit tegen een minimale prijs beschikbaar stellen aan huurders?

SSH& vindt het een goed idee, wat volgens hen in een breder perspectief geplaatst moet worden. Zij vinden dat het onderdeel uit moet maken van een pakket aan maatregelen.

Uitstel activiteiten wegens corona

Al enige tijd houdt corona Nederland in zijn greep en daardoor zijn wij genoodzaakt al onze activiteiten de komende maand te verplaatsen, waaronder de vergadering met SSH& van 24 maart. Deze zal worden verschoven naar een nader te bepalen datum. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden en t.z.t. om jullie input vragen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Verder wilt SPH alle zieken beterschap wensen, iedereen sterkte wensen in deze vreemde tijden en vooral vragen: let een beetje op elkaar als huurders!

Over SPH

Stichting Platform Huurdersbelangen is de huurdersvertegenwoordiging voor alle huurders van de SSH&. SPH bestaat uit studenten die zelf bij de SSH& wonen. De SPH vergadert regelmatig met het management team van de SSH& en is tevens partner in de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeentes Arnhem en Nijmegen.

Privacy voorwaarden

Social

facebookicon