Vergadering SPH

Vorige week hebben we vergaderd met de leden van SPH. Dit was een voorbespreking over de vergadering die we morgen met de directie van SSH& hebben. Dit overleg hebben we vier keer per jaar. Belangrijke onderwerpen, zoals het nieuwe verdeelsysteem, komen aan bod. Daarnaast is Dané Custers ingestemd als lid.

Als je dit ook leuk lijkt, kan je ons altijd een mailtje sturen!