Nieuw woonruimteverdeelsysteem

Zoals je misschien al hebt meegekregen komt SSH& met een nieuw woonruimteverdeelsysteem, waar de focus gaat op loten i.p.v. wachttijd.

Zoals met veel beslissingen die de SSH& neemt, heeft SPH meegedacht over de invulling van het nieuwe systeem. Dat niet iedereen het er mee eens zal zijn beseffen wij en daarom willen wij graag delen wat ons ertoe heeft gebracht in te stemmen met het nieuwe systeem.

Duidelijkheid en keuzevrijheid

Het oude systeem had veel regels met minstens net zoveel uitzonderingen. Dat is lastig uit te leggen en te begrijpen. Daarnaast moesten aankomende eerstejaars zich meteen op het eerst mogelijke moment inschrijven om in het eerste jaar van hun studie een kans te maken op een kamer.

Loten is simpel, je hoeft je niet meer een jaar van tevoren in te schrijven. Wil je nu een kamer, dan loot je nu mee. Vooraf is te zien hoe groot de kans is dat je die kamer krijgt. Zo kunnen studenten zelf bepalen of ze voor een minder populaire kamer gaan met een hoge lotingskans of een populaire kamer met een kleinere lotingskans. De keuze is aan de student!

Doorstroming

Als scholieren zich op tijd hebben ingeschreven en het geluk hebben gehad om in het eerste jaar een studentenkamer te krijgen, dan bleven ze daar enkele jaren zitten. De volgende woonwens is vaak een zelfstandige kamer, maar dat kostte veel wachttijd. Voor sommige complexen wel 5 tot 6 jaar! Omdat de wachttijd werd gereset op het moment dat men een andere kamer accepteert, was het dus wachten op een eerstejaarscomplex totdat men genoeg wachttijd had of naar een ander complex en nooit meer kans maken op de meest populaire complexen.

Met het lotingssystem verandert dat. Iedereen die een kamer huurt bij de SSH& kan deelnemen aan de lotingen voor zelfstandige eenheden. Dit zorgt ervoor dat ook tweedejaars, die eerst muurvast zaten aan hun kamer en nergens kans op maakten, nu mee kunnen loten voor zelfstandige kamers. De verwachting is dat huurders makkelijker kunnen verhuizen en dat ook gaan doen, naar een kamer die beter bij hun past.

Overgangsregeling

Bij iedere verandering van regels zijn er mensen die er van profiteren en mensen die net niet hebben kunnen profiteren van het oude systeem en nu dus kansen mislopen. Om die laatste groep tegemoet te komen is er een overgangsregeling. Vanaf 4 jaar wachttijd wordt je niet geacht eerst een onzelfstandige kamer te hebben gehuurd om in aanmerking te komen voor een zelfstandige woonruimte.

Reisurgentie

Om het nieuwe systeem zo duidelijk mogelijk te houden was er in eerste instantie geen reisurgentieregeling opgenomen in het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. SPH is echter van mening dat studenten die langer dan 2 uur -enkele reis- moeten reizen geen keuze hebben en wel op kamers moeten. Na overleg heeft SSH& ons standpunt overgenomen en krijgen studenten met 121 minuten reistijd of meer voorrang op een kamer in het complex Vossenveld. Reisurgenten mogen natuurlijk ook mee loten voor andere complexen, maar dan kiezen zij er zelf voor om geen gebruik te maken van de verhoogde kans.

Vragen?

Voor vragen over het systeem verwijzen we naar de FAQ van SSH&, deze is hier te vinden.